Kwaliteitslabel permanente make-up: Hygiënische code voor professionals

Persconferentie ‘Belgian Hygiene Quality label’ (BHQL) 14 april 2003 bhql

"Joëlle Senden heeft meegewerkt aan de realisatie van het langverwachte hygiënisch en deontologisch charter voor beoefenaars van permanente make-up, tatoeëerders, juweliers en piercers.
Op 14 april 2003 heeft de Minister van Volksgezondheid Jef Tavernier het samenwerkingsakkoord ondertekend met de sector die het kwaliteitslabel invoert; l’Association des Tatoueurs et des Perceurs professionels wallons ATPPW, Bond der Belgische Tatoeëerders BBT, Hoge Raad voor Juwelen en Uurwerken HRJU, Vlaamse Piercing Bond VPB, de heer Robert Mylle expert tatoeage, mevrouw Joëlle Senden, experte permanente make-up/micropigmentatie. “Beoefenaars van permanente make-up, tatoeëerders, piercers, juweliers krijgen voortaan een kwaliteitslabel wanneer ze aan een strenge hygiënische en deontologische code voldoen.
Die regelgeving is opgesteld door de sector zelf, en de overheid. Dit is een primeur in Europa. De overeenkomst die amateurisme en wantoestanden moet tegengaan gaat in per 1 mei aanstaande. Dan kan de consument duidelijk zien welke professional hygiënisch werkt volgens de regels der kunst. Wie éénmaal het label heeft zit niet voor altijd op rozen.
Een onafhankelijke bedrijfsarts en expert van de sector zullen onaangekondigd onaangekondigd controles uitvoeren. Wie dan niet aan de voorschriften voldoet verliest zijn label. Ook wie nog niet erkend is maar dat wel wil worden, moet een controle ondergaan”. Het Belgian Hygiene Quality Label is BHQLeague geworden. Het werk van het BHQL werpt nu haar vruchten af. Het KB van 25 november 2005 is van kracht vanaf 1 januari 2006 voor tatoeage, permanente make-up en piercing. Deze nieuwe regelgeving houdt in dat specialisten in permanente make-up hygiëneregels dienen te respecteren tijdens hun werk.
Deze nieuwe regels zijn zowel in het belang van de klanten als in het belang van de professionals. Professionals volgen hiervoor een specifieke opleiding in hygiëne.

Ondanks dat het doel van het Bhqlabel was bereikt – er bestaat nu een wetgeving voor permanente make up en tatoeage – is het werk van deze beroepsvereniging niet volledig af.
De bestaande reglementering bevat nog een aantal punten die verbeterd kunnen worden en ook hierbij blijft de mening van de professional echt noodzakelijk. Daarnaast zijn er nog zaken waarvoor de Belgische Staat nog geen reglementering heeft uitgewerkt die wel interessant kunnen zijn, zowel voor de overheden, de professionals, als voor de consumenten (bvb. inzake de samenstelling van de inkten)

Bhql, Belgian Hygiene Quality Label, bleef streven naar een echte wetgeving. Het KB 25 11 2005 werd ondertekend. Dit KB dat op 01 01 2006 in werking getreden is, heeft de uitreiking van kwaliteitslabels overbodig gemaakt.

De cursus hygiëne, opgelegd door FOD Gezondheid, heeft haar inspiratie gehaald bij het Kwaliteitslabel. Een pluim voor de ontwerpers!

De verplichte hygiënecursus, opgelegd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid FOD, is voor elke beroepsbeoefenaar in permanente make-up, microblading, tatoeage. Dit is een garantie dat de professional hygiënisch werkt. Bovendien beperken deze geschikte maatregelen verdere verspreiding van het Corona Covid-19 virus. Het is niet onwaarschijnlijk dat u kiest voor een professional die deze hygiënecursus gevolgd heeft.